Support
4lifesecret2u
089-666-8095
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

แผนรายได้เมื่อเข้าร่วมธุรกิจ

วันที่: 08-03-2013

 

แผนการจ่ายโบนัส 8 ช่องทางและจ่ายสูงสุดถึง 64% คอมมิชชั่นไร้ขีดจำกัด


1. จากการขายปลีก 20% - 40%
กระตุ้นยอดธุรกิจของคุณต้องการขายปลีกผลิตภัณฑ์4
Life Transfer Factor
- ขยายธุรกิจขายปลีกด้วยเว็บไซต์
my4life.com
- ให้มั่นใจว่าผู้ชื่นชอบผลิตภัณฑ์ของ4
Life

2. จากลูกค้า 25% ( PREFERRED CUSTOMER PROGRAM ) คอมมิชชั่นจ่ายให้กับผู้แนะนำคิดจากคะแนนทั้งหมดของทุกๆ การสั่งซื้อโดยลูกค้าของเขา

3. โบนัสยอดซื้อส่วนตัว 25% (Personal LP Payout) คุณจะได้รับผลตอบแทน 25% จากยอดซื้อส่วนตัวที่มีมูลค่าเกินกว่า 100 LP ที่เกิดขึ้นในแต่ละเดือน

4. โบนัสแนะนำหรือแรพิด รีวอร์ด 25% (Rapid Rewards) จ่ายผลตอบแทนให้คุณในอัตรา 25% ของมูลค่า LP ที่สั่งซื้อครั้งแรกโดยผู้จำหน่ายรายใหม่ ที่คุณชักชวนให้สมัคร ยิ่งคุณแนะนำให้ผู้จำหน่ายรายใหม่มาสมัครได้มากเท่าใด ผลตอบแทนของคุณใน Rapid Rewards ก็จะสูงขึ้นเป็นเงาตามตัว

5. โบนัสพาวเวอร์ พูล (Power Pool) พาวเวอร์พูล ช่วยให้คุณได้รับผลตอบแทน 3% ที่คิดจากยอดขายทั่วโลกของบริษัท วิธีการทำงานของโปรแกรมนี้คือ การที่ 4ไล้ฟ์ กันยอด 2% ของ LP รวมของบริษัทเพื่อนำมาแบ่งตามสัดส่วนให้กับสมาชิกที่เข้าข่ายทีจะได้รับโบนัสพาวเวอร์ พูลโบนัส (ส่วนอีก 1% ของ LP รวมของบริษัทจะนำไปใช้ในการท่องเที่ยวเกรท เอสเคป) การทำคุณสมบัติเพื่อรับผลตอบแทนจากโบนัสกองทุนสะสมก็ไม่ยาก เพียงแต่คุณแนะนำผู้จำหน่ายรายใหม่อย่างน้อย 3 รายในแต่ละเดือน โดยที่ผู้จำหน่ายรายใหม่เหล่านี้ จะต้องมียอดส่วนตัวอย่างน้อย 100 LP ในเดือนที่ 1 และ 100 LP ในเดือนที่ 2

6. โบนัสทั่วไป (Genaration Bonus) ตามระดับชั้น รับโบนัสสูงสุดถึง 64%


7. โบนัสกองทุน
Premier Pool 2% คิดจาก 2% จากยอด LP รายดือนของ 4ไล้ฟ์โดยตั้งขึ้นมาเป็นผลอบแทนสำหรับผู้นำที่ดำรงตำแหน่งระดับ International Diamond , Gold International Diamond


8. โบนัสกองทุน
Platinum Pool 1% คิดจาก 1% จากยอด LP รายเดือนของ 4ไล้ฟ์ โดยจ่ายให้ผู้นำที่ดำรงตำแหน่ง Platinum International Diamond อย่างเท่าเทียมกันในแต่ละเดือน


ปัจจุบันการจ่ายโบนัสให้กับผู้จำหน่าย 4
Life บริษัทได้จ่ายผลตอบแทนอยู่ที่ 1 คะแนน เท่ากับ 1 USD = 37 บาท
สร้างประโยชน์จากโอกาสทางธุรกิจ4ทาง

 

 

 

ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ อาหารเสริมจำเป็นต่อร่างกาย